Sproglige vanskeligheder

Det er vores hensigt at alle skoler i Silkeborg Kommune har:

  • Stærke sproglige læringsmiljøer, som understøtter alle elevers sproglige udvikling
  • Tilbud om særlige sprogindsatser på skolen, der kan tilpasses den enkelte elevs behov
  • Opmærksomhed på muligheden for sparring med tale-hørekonsulenter og tværfaglige samarbejder, hvor det skønnes nødvendigt

Læs de andre handleplaner her