Sprog og skriftsprog i danskfaget

Det er vores hensigt, at alle skoler i Silkeborg Kommune har:

  • Stærke sproglige læringsmiljøer i danskfaget, som understøtter alle elevers sproglige og skriftsproglige udvikling.
  • Organiseret dansklærerne i danskfagudvalg, hvor de kan udvikle undervisning i danskfaget sammen og med inddragelse af lokale ressourcepersoner.
  • Medarbejdere, der samarbejder om, at nogle af de lærte læse- og skrivestrategier fra danskfaget også anvendes i de øvrige fag, hvor der læses og skrives.

Læs de andre handleplaner her