Forældresamarbejde omkring sprog

Det er vores hensigt at alle dagtilbud i Silkeborg Kommune har:

  • Samarbejde med forældrene omkring sprog, fordi forældrene har en særlig vigtig position og viden i forbindelse med barnets sproglige og kommunikative udvikling
  • Kvalificerede fagprofessionelle der kan vejlede forældre i, hvordan de understøtter deres barns sproglige og kommunikative udvikling
  • Blik for at alle forældre er forskellige, og at forældresamarbejdet omkring barnets sprog er tilpasset den enkelte families behov

Læs de andre handleplaner her