SFO og klub

Det er vores hensigt at alle skoler i Silkeborg Kommune har:

  • SFO’er og klubber der tilbyder miljøer, som motiverer den sproglige og skriftsproglige udvikling på en anden måde, end undervisningen kan det. 
  • Fagprofessionelle i SFO’er og klubber, som er bevidste om at stilladsere gode dialoger mellem børn og udfordrende interaktioner mellem voksne og børn.  
  • Øje for, at samarbejde mellem skole- og fritidsdel kan have et potentiale for eksempelvis opbygning af elevernes ordforråd inden for et relevant tema.

Læs de andre handleplaner her