Overgange i grundskolen

Det er vores hensigt at alle skoler i Silkeborg Kommune har:

  • Et godt samarbejde med skoledistriktets daginstitutioner om sammenhæng, genkendelighed og kontinuitet i overgangen ml. børnehave og skole.
  • Gode procedurer for fastholdelse og brug af data i alle overgange, så der hele tiden arbejdes videre og bygges ovenpå den viden, vi har om eleverne.
  • Gode procedurer for sammenhæng, genkendelighed og læringskontinuitet i alle overgange.

Læs de andre handleplaner her