Flersprogethed

Det er vores hensigt at alle dagtilbud i Silkeborg Kommune har:

  • Sproglige læringsmiljøer som giver alle flersprogede børn deltagelsesmuligheder
  • Viden om det pædagogiske arbejde med flersprogede børn, sprogligt, socialt og kulturelt
  • Mulighed for at skabe et godt børneliv og en god skolestart for flersprogede børn
  • En anerkendende tilgang til forskellige sproglige og kulturelle baggrunde

Læs de andre handleplaner her