Strategi og handleplaner for sprog og skriftsprog

Velkommen til hjemmesiden sprog og skriftsprog Silkeborg.
Hjemmesiden henvender sig primært til fagprofessionelle og ledere i Silkeborg Kommunes dagtilbud og skoler. På hjemmesiden finder du den kommunale strategi for sprog og skriftsprog 0 – 18 år samt tilhørende handleplaner.

 Intentionen er, at strategien og de tilhørende handleplaner danner en fælles faglig ramme, både for indsatser og samarbejde på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet, og for de fagprofessionelles arbejde med at løfte børn og unges sproglige og skriftsproglige kompetencer.

 Siden er tænkt som inspiration til dagtilbud og skolers arbejde med sprog og skriftsprog i dagligdagen samtidig med, at du her også finder information om de obligatoriske handlinger der knytter sig til arbejdet med sprog og skriftsprog.

Her kan du se en videoguide, som kan hjælpe dig med at navigere rundt på hjemmesiden

Strategi 0-18 år

Strategi 0-18 år

Her kan du læse Silkeborg Kommunes strategi for sprog og skriftsprog.

Handleplaner 0-6 år

Handleplaner 0-6 år

Her kan du læse Silkeborg Kommunes handleplaner på 0-6 års området i forbindelse med strategien. Læs om temaerne, og find ud af hvad du kan gøre som leder, ressourceperson og fagprofessionel. 

Handleplaner 6-18 år

Handleplaner 6-18 år

Her kan du læse Silkeborg Kommunes handleplaner på 6-18 års området i forbindelse med strategien. Læs om temaerne, og find ud af hvad du kan gøre som leder, ressourceperson og fagprofessionel.