Sprogansvarlige og netværk for Kommunikation og Sprog

Det er vores hensigt at alle dagtilbud i Silkeborg Kommune har:

  • Sprogansvarlige pædagoger i alle børnehus samt sprogvejledere fra dagplejen, som gennem deltagelse i læringsnetværket Kommunikation og Sprog kvalificeres til at understøtte arbejdet med børns sproglige udvikling i hjem og dagtilbud
  • Mulighed for at dele erfaringer og viden om at skabe sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet
  • Fokus på at eksperimentere og undersøge nye praksisformer inden for læreplanstemaet Kommunikation og Sprog

Læs de andre handleplaner her