Vurderingspraksis

Det er vores hensigt at alle dagtilbud i Silkeborg Kommune har:

  • En vurderingspraksis der er baseret på både datainformeret og erfaringsbaseret viden om barnets og børnegruppens sproglige udvikling
  • Mulighed for at følge børns sproglige udvikling systematisk med henblik på at kunne justere den sprogpædagogiske praksis omkring barnet rettidigt
  • Fagprofessionelle der er kvalificerede til at anvende de udviklings- og vurderingsredskaber, der anvendes i Silkeborg Kommune, og som formår at implementere dem som en naturlig del af den sprogpædagogiske praksis

Læs de andre handleplaner her