Sproglige vanskeligheder

Det er vores hensigt, at alle dagtilbud i Silkeborg Kommune har:

  • Sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet, som understøtter den sproglige udvikling hos alle børn
  • Sprogindsatser i læringsmiljøet, der kan tilpasses både gruppens og det enkelte barns behov
  • Mulighed for sparring med logopæder og andre tværfaglige samarbejdspartnere, hvor det skønnes nødvendigt

Læs de andre handleplaner her