Sproglige læringsmiljøer

Det er vores hensigt at alle dagtilbud i Silkeborg Kommune har:

  • Sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet som understøtter alle børns udvikling og læring således at de kan indgå i sproglige fællesskaber med andre børn
  • Skaber deltagelsesmuligheder for alle børn
  • Fokus på at de fagprofessionelle fungerer som sproglige rollemodeller

Læs de andre handleplaner her