Flersprogethed

Det er vores hensigt at alle skoler i Silkeborg Kommune har:

  • Stærke sproglige læringsmiljøer som understøtter alle elevers udvikling
  • Ressourcepersoner med viden om dansk som andetsprog og kompetencer til at vejlede heri
  • Deltagelsesmuligheder for alle elever 
  • Anerkendende tilgang til forskellige sproglige og kulturelle baggrunde
  •  

Læs de andre handleplaner her