FEDU - Flersprogede elevers dansksproglige udvikling

FEDU er udviklet af Silkeborg Kommune pba. et behov for let og overskueligt at kunne følge den dansksproglige udvikling hos flersprogede elever. Det kan både dreje sig om elever, der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog, eller elever der ikke gør, hvor man bliver opmærksom på, at der er brug for en øget opmærksomhed på elevens dansksproglige udvikling.
Materialet består af forskellige udsagn i en skematisk oversigt, der afspejler en sproglig progression på dansk inden for områderne lytte, tale, læse og skrive. Ved at farve felter i skemaet viser man, hvor langt eleven er ift. hvert af de fire områder. Skemaet forholder sig ikke til alder eller klassetrin, da det er elevens udvikling på dansk, der er i centrum. Denne udvikling foregår løbende, er uafhængig af klassetrin og kan være startet på vidt forskellige tidspunkter i barnets liv.
Materialet er tænkt som et dialogværktøj, der anvendes af teamet omkring eleven. Formålet er at synliggøre elevens aktuelle sproglige kompetencer samt over tid at vise elevens progression på dansk som andetsprog inden for de fire områder, så teamet i fællesskab målrettet kan understøtte elevens videre dansksproglige udvikling.

Find skemaet her