Mulig supplerende vurderingspraksis

Den samlede oversigt over kommunens vurderingspraksis indeholder, udover den obligatoriske praksis, også et overblik over hvilke test, der kan supplere den obligatoriske vurderingspraksis. Dette gælder primært en retest i foråret, således at elevernes progression kan følges meget tæt, hvilket muliggør en mere målrettet indsats. Se den samlede oversigt her (link til den som PDF – eller den er på siden)

Den samlede oversigt over kommunens vurderingspraksis indeholder også nogle mere kvalitative redskaber. Det fremgår, hvilke kvalitative redskaber der kan inddrages ved flersprogede elevers overgang fra modtagelsesklasse til almenklasse. 

Det anbefales at have fokus rettet mod elevernes sproglige og kommunikative udvikling, som ikke indgår i de formelle test, den obligatoriske vurderingspraksis består af.

Det er vigtigt at tilrettelægge en undervisning, der udvikler elevernes sproglige og kommunikative kompetencer, og det er vigtigt at evaluere på disse kompetencer. Der er udviklet et værktøj, kaldet “Elevens kommunikative kompetencer”, der indeholder en række udsagn, der er gradueret til tre niveauer. Man vurderer for hvert udsagn den graduering, man synes matcher de kompetencer, man observerer hos den pågældende elev: grøn (sikre kommunikative kompetencer), gul (usikre kommunikative kompetencer) eller rød (mangelfulde kommunikative kompetencer). Læs mere om værktøjet her. 

I Strategi for sproglig og skriftsproglig udvikling 0-18 år er der meget fokus på, at alle vores læringsmiljøer skal være stærkt sprogligt funderede. Den kontinuerlige dialog om, hvordan man skaber et stærkt sprogligt læringsmiljø, er nødvendig, også for at leve op til det tværgående tema i Fælles Mål, hvormed sproglig udvikling er obligatorisk i alle fag. Til denne dialog mellem fagprofessionelle er der udviklet nogle udsagn til refleksion. Læs mere om det her. 

Download som PDF her: 

Sprog- og læsestrategi 0-18 år