Nationale test i dansk som andetsprog

Frivillige nationale test i dansk som andetsprog

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog undersøger tre profilområder; 

  • Ordforråd – undersøger kendskab til og forståelse af almindeligt forekommende ord og ord fra skolens fag
  • Sprog og sprogbrug – viden om og anvendelse af centrale grammatiske områder, f.eks. ordklasser
  • Læseforståelse – forståelse af hovedindhold i tekster og dannelse af følgeslutninger

Testen gennemføres ved afkrydsning; der stilles et spørgsmål og eleven krydser af ud for det svar, vedkommende mener er korrekt. Testen giver således et billede af korrekte eller ikke-korrekte svar på specifikke spørgsmål inden for de tre profilområder. Testen kan ikke give indblik i f.eks. elevens kommunikative kompetencer eller strategier. 

Testen er målrettet hhv. 5. og 7. klassetrin, men man kan som lærer vælge den udgave man mener passer bedst til den enkelte elev. Man får et billede af elevens aktuelle færdigheder inden for profilområderne og kan over tid ved en ny gennemførelse få øje på, hvorvidt eleven udvikler disse færdigheder. Resultatet af testen kan give viden om aktuelle færdigheder på elevens andetsprog dansk.

Testen er som de øvrige nationale test åben for anvendelse i et afgrænset tidsrum hvert år. 

Denne test er ikke for elever, der modtager basisundervisning. 

Læs om testen her: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/feb/180228-de-frivillige-nationale-test-i-dansk-som-andetsprog.pdf