Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Dette materiale er et vurderingsmateriale, der dels retter sig mod nyankomne elever, som skal starte i modtagelsesklasse, og dels mod øvrige flersprogede elever, der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

For den del af materialet, der retter sig mod nyankomne elever, handler det om at kunne afdække elevens faglige erfaringer på modersmålet/det tidligere undervisningssprog inden for læsning og matematik. Ved hjælp af en række spørgsmål og opgaver får man indblik i elevens undervisningserfaringer og kan tage udgangspunkt i disse, når basisundervisningen tilrettelægges. Denne del foregår sammen med en tolk.

For den del af materialet, der retter sig mod elever, der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog, er der tale om løbende at følge elevens dansksproglige udvikling. Gennem konkrete observationer i undervisningen, samtale med eleven og samtale i klasseteamet, sættes der løbende nye mål, hvorefter der laves nye observationer, ny samtale med eleven osv. Denne del af materialet har således en cirkulær opbygning.

Se materialet her: https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/hele-vejen-rundt-om-elevens-sprog-og-ressourcer