Handleplan for flersproget elev
(Aula-skabelon)

Handleplan for flersproget elev (aula-skabelon)

I Aula findes en skabelon med navn ’Handleplan for flersproget elev’, der er udviklet til brug i Silkeborg Kommune. Skabelonen kan tages i anvendelse når der er brug for at lave en indsats, der har til formål at skabe en øget dansksproglig udvikling hos en elev. Skabelonen findes ved at gå i ’sikre filer’ på Aula og vælge skabelonen.
Handleplanen består af en række spørgsmål, som besvares i et samarbejde mellem en DSA-ressourceperson og enten en faglærer eller hele teamet. Spørgsmålene retter sig mod det sproglige læringsmiljø, som de fagprofessionelle skaber omkring eleven. Fokus er således på elevens deltagelsesmuligheder, med udgangspunkt i, at disse er forudsætninger for, at der sker en sproglig udvikling på dansk hos eleven. På baggrund af besvarelserne på handleplanens spørgsmål aftales konkrete tiltag i klassens generelle læringsmiljø på tværs af fag.