I Silkeborg Kommune er der vedtaget en obligatorisk vurderingspraksis på tværs af dagtilbud og skole, for at understøtte en målrettet, differentieret og rettidig opfølgning og indsats i såvel dagtilbud som skole. Ved at arbejde systematisk og kontinuerligt med vurdering og evaluering af børn og unges sproglige og skriftsproglige progression tilstræbes det, at læringsmiljøet tilbyder det, som både den enkelte og fællesskabet har brug for og udvikler sig mest af.

Det er i højsædet, at kommunens vurderingspraksis er et meningsfuldt og kvalificerende led i det pædagogiske arbejde. Desuden er en obligatorisk vurderingspraksis også vigtig for det kommunale overblik over udviklingen på det sproglige og skriftsproglige område, hvormed rettidige indsatser kan tænkes ind på et strategisk niveau.

Den kommunale vurderingspraksis er rammesættende for den lokale praksis vedrørende vurdering og evaluering. Til trods for, at den kommunale vurderingspraksis primært baseres på formelle testsystemer, stræber vi i Silkeborg Kommune også mod at se og udvikle børn og unges funktionelle sproglige og skriftsproglige kompetencer. Fokus er dermed ikke kun på hvad børn og unge kan formelt sprogligt, men også hvordan de kommunikerer.

Tilmed stræbes der efter, at den kommunale vurderingspraksis primært anvendes til at pege på, om læringsmiljøerne tilbyder og skaber den bedste læring for børn og unge – i stedet for kun at pege på, hvad den enkelte kan og ikke kan endnu.

Silkeborg Kommune arbejder mod at skabe stærke sproglige og skriftsproglige læringsmiljøer, bestående af kvalificerede indsatser, som baseres på viden fra både kvalitative og kvantitative data. Men viden baseres på mere end bare data, viden baseres også på erfaring fra både fagprofessionelle og hjemmet. Vi mener, det er i en kombination mellem datainformeret og erfaringsbaseret viden, at den professionelle dømmekraft bedst trives og udvikles.

Det er et naturligt afsæt i Silkeborg Kommune, at de fagprofessionelle i dagtilbud og skole reflekterer og udvikler sammen i lærende fællesskaber, hvor der systematisk og kontinuerligt analyseres og følges op på vurderinger og observationer.