En sammenhængende og udviklingsorienteret indsats for børn og unges sproglige og skriftsproglige udvikling, fordrer et struktureret og lærende samarbejde mellem alle fagprofessionelle, i og på tværs af dagtilbud og skole. I Silkeborg Kommune anses udvikling af pædagogisk og didaktisk praksis i dagtilbud og skole som et fællesanliggende mellem de fagprofessionelle, hvorfor det tilstræbes, at alle indgår i lærende fællesskaber som en del af deres kerneopgave.

Ligeledes foregår indsatser i tæt samarbejde med forældrene. Børn og unges sproglige og skriftsproglige udvikling er afhængig af dialog og samarbejde med forældrene, idet forældrene er sproglige og skriftsproglige rollemodeller for deres barn, både når de taler, lytter, læser og skriver.

En fælles forståelse af, hvordan børn og unge udvikler sprog og skriftsprog, er også med til at understøtte børn og unges læringskontinuitet i de mange overgange.

Det er centralt, at børn og unges kompetencer videreføres og understøttes i overgangen fra én fase til den næste. Det kræver en fælles indsats og et tæt og koordineret samarbejde mellem de forskellige parter – forældre, sundhedsplejen, dagtilbud, skole/SFO, kommunale supportfunktioner og ungdomsuddannelse.