Det er et mål i Silkeborg Kommune, at alle børn og unge får den rette understøttelse på det rette tidspunkt. Der fokuseres på kontinuerlig progression for alle børn og unge gennem en rettidig, forbyggende og sammenhængende indsats, som giver plads til opmærksomhed på individuelle behov og forudsætninger – uanset alder.

Rettidig betyder således, at der igangsættes understøttende initiativer, idet behovet opstår. I nogle tilfælde kan behovet for udredning, vejledning, specialindsats mm. konstateres tidligt i barnets opvækst. I andre tilfælde opstår behovet først senere i barnets eller den unges liv. En rettidig indsats skal understøtte udviklingen af sproglige og skriftsproglige kompetencer hos alle børn og unge. Derudover skal den identificere, forebygge og imødekomme de udfordringer, som kan opstå i sprog- og skriftsprogsudviklingen. Det er vigtigt med en differentieret indsats, som kontinuerligt bliver evalueret for at imødekomme udviklingstempi, således at indsatsen bliver tilpasset individuelle behov i sprog- og skriftsprogsudviklingen. 

En rettidig indsats har også til formål at udvide erfaringer og kompetencer hos de fagprofessionelle og dermed styrke deres muligheder for at understøtte udviklingen af sproglige og skriftsproglige kompetencer hos alle børn og unge. Derudover vil der ydes vejledning til forældre, så der også i hjemmet er mulighed for at understøtte den rettidige indsats, så barnet eller den unge oplever sammenhæng og kontinuitet.