Sproglige og skriftsproglige kompetencer danner grundlag for personlig dannelse, livslang læring og aktiv deltagelse i samfundet. Børn og unge tilegner sig og udvikler løbende sproglige og skriftsproglige kompetencer på baggrund af, og i samspil med, deres eksisterende forudsætninger – faglige såvel som personlige. Udviklingen af sproglige og skriftsproglige kompetencer begynder allerede i barnets første møde med verden og forsætter hele vejen igennem dagtilbud, skole, fritid og den videre uddannelse.

Stærke sproglige og skriftsproglige kompetencer er adgangsgivende til socialt samvær, kultur, fællesskaber og aktiv deltagelse i samfundet. At anlægge et helhedssyn på sproglige og skriftsproglige kompetencer, betyder at have en balance mellem det funktionelle og det formelle sprog og skriftsprog. Derfor er det relevant at arbejde med afsæt i en fælles strategi, som beskæftiger sig med alle faglige områder. Et helhedssyn giver opmærksomhed på hele barnets opvækst, og plads til aspekter som personlige interesser, motivation samt social og kulturel baggrund i sprog- og skriftsprogstilegnelsen.

Stærke sproglige og skriftsproglige kompetencer set i et bredt perspektiv, har således stor betydning for børn og unges personlige, faglige og kulturelle trivsel, hvorfor de anskues i et helhedssyn.