8. klasse

Opmærksomheder vedr. vurderingspraksis 8. kl.

Det er obligatorisk at gennemføre læseprøven Tekstforståelse Udsagn B fra Hogrefes Skriftsproglig Udvikling i sep./okt. 8. klasse. Derudover er det obligatorisk at gennemføre en staveprøve i 8. kl., men skolen bestemmer, hvilken staveprøve man ønsker at anvende. Folkeskolens nationale overgangstest i dansk skal også gennemføres i efteråret i 8. kl.

De obligatoriske test ligger i efteråret, da testresultatet hermed kan anvendes som et formativt værktøj, dvs. som afsæt for hvad klassen og den enkelte elev har brug for at arbejde med i løbet af skoleåret.

Det er tilmed obligatorisk, at den enkelte skole har en lokal procedure for, hvordan man får analyseret, formidlet og anvendt data fra vurderingspraksissen tværfagligt. Den anbefalede praksis indeholder en danskfaglig tolkning af data mellem dansklærer og læsevejleder og derefter en sproglig og skriftsproglig konference med deltagelse af hele teamet. Det er vigtigt at have en procedure for dette arbejde, da der ellers er en risiko for, at vurderingspraksissen ikke udlever sit fulde potentiale. 

Om Tekstforståelse Udsagn B

Prøven giver et indblik i elevens præcision (læseforståelse) og præcision sammenholdt med læsehastighed også kaldet læseflow. Prøven består af 12 tekster ca. lix 30. Til hver tekst er der seks udsagn, som eleven skal vurdere, hvorvidt de er sande eller falske. Prøven har en tidsgrænse på 25 minutter og gennemføres og opgøres digitalt på Hogrefes Skoleportal. Klarer en elev sig dårligt på Udsagn B-prøven er det nødvendigt at foretage en yderligere afdækning af elevens skriftsproglige kompetencer med henblik på at blive klogere på, om det skyldes elevens afkodning eller sprogforståelse. Her vil elevens testhistorik (tidligere testresultater fra andre test i vurderingspraksis) også kunne hjælpe de fagprofessionelle på vej.

Man kan læse mere om Tekstforståelse Udsagn A og B i Vejledningen Skriftsproglig Udvikling – fra 12 år. Særligt afsnittet Sådan afvikler man prøverne på s. 14-17 anbefales dansklærerne at læse + s. 30-32 under beskrivelsen af Udsagn A og B. Anvend evt. powerpoint fra https://skole.hogrefe.dk/, som fælles instruktion til eleverne inden prøven – find dem under Hjælp i menuen – klik på Elevintroduktioner

Adgang til test

Tekstforståelse Udsagn B:

Dansklærer: Dansklærer logger ind på https://skole.hogrefe.dk/ med uni-login og opretter Tekstforståelse Udsagn B for sin klasse. Vælg i menuen i den grå boks i venstre side Skriftsproglig udvikling – Internetudgave. Ny prøve står med meget småt lige til højre for den grå menu. Klik her. Vælg dato for prøveafvikling. Indtast prøve, klasse og klassetrin vha. drop down-menuerne. Skriv kaldenavn, det kan med fordel indeholde klasse + efterår. Nu vil testen være tilgængelig for eleverne på prøvedatoen. Når testen er afviklet, kan dansklærer (og administratorer) logge ind og finde klasserapporten, som kan downloades som PDF. 

Elever: Ved afvikling af Tekstforståelse Udsagn B skal eleverne logge ind på https://skriftsprogligudvikling.hogrefe.dk/ med unilogin. Det er en god ide at sende linket til eleverne, så de ikke selv skal skrive det. 

Læsevejleder: Læsevejlederen har som administrator adgang til alle skolens afviklede test på hogrefes portal. Ved oprettelse som administrator skal skolens ledelse sende en mail til info@hogrefe.dk og anmode om at oprette administratoradgang for vedkommende: Send info om fulde navn, UNI-C-navn, mailadresse. Når man er oprettet som administrator, har man også adgang til at købe test.

Staveprøve

At gennemføre en staveprøve giver et mere nuanceret billede af elevernes skriftsproglige udvikling, hvorfor det er et godt og vigtigt supplement til en læseprøve. En samlet bekymring for en elevs skriftsproglige udvikling kan blive mindre eller vokse, når man udover en læseprøve også har et øjebliksbillede af elevens kompetencer i stavning. Herudover skal naturligvis inddrages den øvrige viden, man har om den enkelte elev fra undervisningen. 

Det er vigtigt, at elevernes staveudvikling følges, og at staveprøvernes resultater anvendes til at kvalificere og målrette undervisningen. Man kan i staveprøverne få blik for, hvilke staveregler eleverne har brug for at arbejde mere med.  

Vedrørende valg af staveprøve til 8. kl. kan anbefales Hogrefes Staveprøve 4 fra Skriftsproglig Udvikling, som gennemføres digitalt og er selvrettende. Denne staveprøve bør foretages sep./okt., da det er her, normerne er indsamlet. Et andet godt bud er ST-prøverne, som er en lidt mere omfangsrig staveprøve, men som nu kan gennemføres digitalt, og som dermed er selvrettende. Fordelen ved ST-prøven er, at den er meget grundig og analyserer stavefejlene i flere fejltyper, end staveprøverne fra Skriftsproglig Udvikling gør. 

Eventuel testning i foråret

Man kan vælge at reteste med Udsagn B i foråret også, hvis man ønsker at følge elevernes progression i løbet af 8. kl. En retestning kan også være med udvalgte elever i klassen, hvis progression man er særligt interesseret i at følge, eksempelvis på baggrund af en særlig indsats. 

Ordblinde: De ordblinde skal naturligvis anvende deres LST ved gennemførsel af vurderingspraksissen.

Test af flersprogede elever 
Man skal basere sin forventninger til en flersproget elev på, hvordan eleven klarede sig på forudgående test. Man kan ikke nødvendigvis forvente, at de ligger på eller over normen. Det er vigtigt at kigge på elevens egen progression. Derfor kan det være en god ide at tage den samme prøve to gange på et år, så man kan se elevens progression. Desuden er der udviklet et værktøj, som indeholder en række udsagn, der kan hjælpe os til at få øje på og følge den flersprogede elevs udvikling på dansk.
Find skemaet her

Har man en bekymring om en elevs kommunikative kompetencer

Har man bekymringer i retning af sproglige og kommunikative udfordringer, vil det være relevant at foretage en kvalitativ vurdering med Værktøj til dialog om elevens kommunikative kompetencer. Værktøjet er udviklet til at få fokus på elevens funktionelle sprog, dvs. hvordan eleverne anvender sproget, herunder lytning, forståelse af verbalt og nonverbalt sprog og produktion af sprog i større og mindre sociale sammenhænge.
Find værktøjet her.

Fokus på de sproglige læringsmiljøer

I forbindelse med analysen af klassens testresultater kan det være relevant at kigge på de sproglige læringsmiljøer klassens elever indgår i. Har eleverne gode muligheder for at udvikle sig sprogligt i fagene? Der er udviklet et Værktøj til dialog om stærke sproglige læringsmiljøer med udsagn, der omhandler det stærke sproglige læringsmiljø – som den enkelte lærer eller et team af fagprofessionelle kan arbejde med, lade sig inspirere af og tænke ind i de didaktiske strukturer i fagene. Udsagnene kan medføre, at man får øje på områder, hvor der kan skabes et stærkere sprogligt læringsmiljø. Laver man ændringer, er det interessant at holde øje med, hvordan eventuelle ændringer kommer eleverne til gavn.
Find værktøjet her.