9. klasse

Opmærksomheder vedr. vurderingspraksis 9. kl.

I 9. klasse er der ingen obligatorisk vurderingspraksis, da forberedelserne til folkeskolens afgangsprøver fylder i den sproglige og skriftsproglige evalueringspraksis. 

Er der elever for hvem, der pludselig opstår bekymringer vedrørende den sproglige eller skriftsproglige udvikling, kan man anvende den anbefalede vurderingspraksis fra 8. klassetrin og sammenholde resultaterne med elevens øvrige testhistorik (tidligere testresultater fra andre test i vurderingspraksis).
Retter bekymringerne sig mod elevens afkodningsmæssige kompetencer, anbefales også Staveprøve 4 fra Hogrefe. 

Retter bekymringerne sig i retning af sproglige og kommunikative udfordringer, vil det være relevant at foretage en kvalitativ vurdering med Værktøj til dialog om elevens kommunikative kompetencer.
Værktøjet er udviklet til at få fokus på elevens funktionelle sprog, dvs. hvordan eleverne anvender sproget, herunder lytning, forståelse af verbalt og nonverbalt sprog og produktion af sprog i større og mindre sociale sammenhænge.
Find værktøjet her.