7. klasse

Opmærksomheder vedr. vurderingspraksis 7. kl

Det er obligatorisk at gennemføre læseprøven Tekstforståelse Udsagn A fra Hogrefes Skriftsproglig Udvikling i sep./okt. 7. klasse.
Ligeledes er det obligatorisk at lave SK – Skriftlige Kompetencer med eleverne i sep./okt.
Derudover er det obligatorisk at gennemføre en staveprøve i 7. kl., men skolen bestemmer, hvilken staveprøve man ønsker at anvende. 

De obligatoriske test ligger i efteråret, da testresultatet hermed kan anvendes som et formativt værktøj, dvs. som afsæt for hvad klassen og den enkelte elev har brug for at arbejde med i løbet af skoleåret.

Det er ligeledes obligatorisk, at den enkelte skole har en lokal procedure for, hvordan man får analyseret, formidlet og anvendt data fra vurderingspraksissen tværfagligt. Den anbefalede praksis indeholder en danskfaglig tolkning af data mellem dansklærer og læsevejleder og derefter en sproglig og skriftsproglig konference med deltagelse af hele teamet. Det er vigtigt at have en procedure for dette arbejde, da der ellers er en risiko for, at vurderingspraksissen ikke udlever sit fulde potentiale. 

Om Tekstforståelse Udsagn A

Prøven giver et indblik i elevens præcision (læseforståelse) og præcision sammenholdt med læsehastighed også kaldet læseflow. Prøven består af 12 tekster ca. lix 30. Til hver tekst er der seks udsagn, som eleven skal vurdere, hvorvidt de er sande eller falske. Prøven har en tidsgrænse på 25 minutter og gennemføres og opgøres digitalt på Hogrefes Skoleportal.
Klarer en elev sig dårligt på Udsagn A-prøven, er det nødvendigt at foretage en yderligere afdækning af elevens skriftsproglige kompetencer med henblik på at blive klogere på, om det skyldes elevens afkodning eller sprogforståelse.
Her vil elevens testhistorik (tidligere testresultater fra andre test i vurderingspraksis) også kunne hjælpe de fagprofessionelle på vej.

Man kan læse mere om Tekstforståelse Udsagn A og B i ‘Vejledningen Skriftsproglig Udvikling – fra 12 år’. Særligt afsnittet Sådan afvikler man prøverne på s. 14-17 anbefales dansklærerne at læse + s. 30-32 under beskrivelsen af Udsagn A og B.
Anvend evt. powerpoint fra
https://skole.hogrefe.dk/, som fælles instruktion til eleverne inden prøven – find dem under Hjælp i menuen – klik på Elevintroduktioner

Adgang til test

Tekstforståelse Udsagn A:

Dansklærer: Dansklærer logger ind på https://skole.hogrefe.dk/ med uni-login og opretter Tekstforståelse Udsagn A for sin klasse. Vælg i menuen i den grå boks i venstre side Skriftsproglig udvikling – Internetudgave. Ny prøve står med meget småt lige til højre for den grå menu. Klik her. Vælg dato for prøveafvikling. Indtast prøve, klasse og klassetrin vha. drop down-menuerne. Skriv kaldenavn, det kan med fordel indeholde klasse + efterår. Nu vil testen være tilgængelig for eleverne på prøvedatoen.
Når testen er afviklet, kan dansklærer (og administratorer) logge ind og finde klasserapporten, som kan downloades som PDF. 

Elever: Ved afvikling af Tekstforståelse Udsagn A skal eleverne logge ind på https://skriftsprogligudvikling.hogrefe.dk/ med unilogin. Det er en god ide at sende linket til eleverne, så de ikke selv skal skrive det.

Læsevejleder: Læsevejlederen har som administrator adgang til alle skolens afviklede test på hogrefes portal. Ved oprettelse som administrator skal skolens ledelse sende en mail til info@hogrefe.dk og anmode om at oprette administratoradgang for vedkommende: Send info om fulde navn, UNI-C-navn, mailadresse. Når man er oprettet som administrator, har man også adgang til at købe test.

Om SK – Skriftlige Kompetencer

Ligeledes er det obligatorisk at gennemføre SK-prøven fra Dansk Psykologisk Forlag, som giver et indblik i elevernes skriftlige kompetencer og er baseret på kompetencemålene for skriftlig formidling i 6. klasse. Eleverne gennemfører fire små skriftlige opgaver i forskellige genrer og en korrekturopgave. Samlet giver SK de fagprofessionelle et indblik i elevernes sproglige og kommunikative forudsætninger, elevernes forståelse for produktion af forskellige tekstgenrer og færdigheder i tegnsætning. SK er dermed et vigtigt afsæt for det videre arbejde med elevens kommunikative og skriftlige kompetencer i udskolingen.

Det anbefales, at dansklæreren, inden afvikling af prøven, læser trin-for-trin-guiden, som findes her https://sk.dpf.dk/ samt s. 5-19 i vejledningen til SK.
Man kan desuden skrive til forlaget her:
https://sk.dpf.dk/demo/order for at bestille en demoadgang til SK, man som lærer kan klikke sig igennem (men som ikke må vises til eleverne). Ønskes mere viden kan man læse mere i vejledningen til SK. 

Adgang til test

SK:

Nedenfor ses beskrivelse af oprettelse af SK, men man kan også se en videovejledning her 

Dansklærer: Dansklæreren logger ind på https://sk.dpf.dk/ med uni-login og opretter sin klasse ved at klikke Tilføj klasse/hold. Her vælges klasselicens. 

Ved prøvedato vælger man dato for afvikling af prøven. Ved klassetrin vælges 7. kl., og herefter kan man finde sin klasse, fx 7.b. Derefter giver man testen et kaldenavn, fx 7.b. Efterår. Klik Opret. Herefter ligger den inde i oversigten – og her skal man sørge for at den er låst op (lås/lås op-ikonet), for at eleverne har adgang til testen.

Læsevejledere og øvrige lærere: Alle skolens lærere og læsevejledere har med deres unilogin adgang til alle resultater. De kan tilgås på portalen, men man kan også downloade klasseoversigten samt hver delprøve som PDF.

Elever: Ved afvikling af SK skal eleverne logge ind på https://sk.dpf.dk/ med unilogin. Eleverne skal anvende høretelefoner til testen.  

Køb af test på dpf.dk

Man køber testen her: Link til dpf.dk

Den på skolen, der indkøber EVALD og SK hos Dansk Psykologisk Forlag skal huske at Silkeborg Kommune får:

  • 25% rabat på klasselicenser til EVALD og SK, hvis der er 16 elever i klassen eller derunder.
  • 15% rabat på klasselicenser til EVALD og SK, når der er 17 eller flere elever i klasserne. 
  • 20% rabat på de analoge vejledninger til EVALD og SK. 

Men vi kan ikke få rabatten pr efterkrav – så I skal huske at skrive følgende i kommentarfeltet, hver gang I bestiller EVALD og SK på dpf.dk: 
”X af de klasselicenser jeg køber til EVALD og/eller SK, skal jeg have 25% på efter aftale med Maria Skelbæk-Bundesen (da der er 16 elever eller derunder i de pågældende klasser). Og jeg skal have 15% rabat på de resterende klasselicenser. Dette er en aftale der er lavet mellem jer og Silkeborg Kommune. De vejledninger jeg køber skal jeg have 20% rabat på”

Staveprøve

At gennemføre en staveprøve giver et mere nuanceret billede af elevernes skriftsproglige udvikling, hvorfor det er et godt og vigtigt supplement til en læseprøve. En samlet bekymring for en elevs skriftsproglige udvikling kan blive mindre eller vokse, når man udover en læseprøve også har et øjebliksbillede af elevens kompetencer i stavning. Herudover skal naturligvis inddrages den øvrige viden, man har om den enkelte elev fra undervisningen. 

Det er vigtigt, at elevernes staveudvikling følges, og at staveprøvernes resultater anvendes til at kvalificere og målrette undervisningen. Man kan i staveprøverne få blik for, hvilke staveregler eleverne har brug for at arbejde mere med. 

Vedrørende valg af staveprøve til 7. kl. kan anbefales Hogrefes Staveprøve 4 fra Skriftsproglig Udvikling, som gennemføres digitalt og er selvrettende. Denne staveprøve bør foretages sep./okt., da det er her, normerne er indsamlet. Et andet godt bud er ST-prøverne, som er en lidt mere omfangsrig staveprøve, men som nu kan gennemføres digitalt, og som dermed er selvrettende. Fordelen ved ST-prøven er, at den er meget grundig og analyserer stavefejlene i flere fejltyper, end staveprøverne fra Skriftsproglig Udvikling gør. 

Eventuel testning i foråret

Man kan vælge at reteste med Udsagn A i foråret, hvis man ønsker at følge elevernes progression i løbet af 7. kl. En retestning kan også være med udvalgte elever i klassen, hvis progression man er særligt interesseret i at følge, eksempelvis på baggrund af en særlig indsats. 

Ordblinde: De ordblinde skal naturligvis anvende deres LST ved gennemførsel af vurderingspraksissen.

Test af flersprogede elever 
Man skal basere sin forventninger til en flersproget elev på, hvordan eleven klarede sig på forudgående test. Man kan ikke nødvendigvis forvente, at de ligger på eller over normen. Det er vigtigt at kigge på elevens egen progression. Derfor kan det være en god ide at tage den samme prøve to gange på et år, så man kan se elevens progression. Desuden er der udviklet et værktøj, som indeholder en række udsagn, der kan hjælpe os til at få øje på og følge den flersprogede elevs udvikling på dansk.
Find skemaet her

Har man en bekymring om en elevs kommunikative kompetencer

Har man bekymringer i retning af sproglige og kommunikative udfordringer, vil det være relevant at foretage en kvalitativ vurdering med Værktøj til dialog om elevens kommunikative kompetencer. Værktøjet er udviklet til at få fokus på elevens funktionelle sprog, dvs. hvordan eleverne anvender sproget, herunder lytning, forståelse af verbalt og nonverbalt sprog og produktion af sprog i større og mindre sociale sammenhænge.
Find værktøjet her.

Fokus på de sproglige læringsmiljøer

I forbindelse med analysen af klassens testresultater kan det være relevant at kigge på de sproglige læringsmiljøer klassens elever indgår i. Har eleverne gode muligheder for at udvikle sig sprogligt i fagene? Der er udviklet et Værktøj til dialog om stærke sproglige læringsmiljøer med udsagn, der omhandler det stærke sproglige læringsmiljø – som den enkelte lærer eller et team af fagprofessionelle kan arbejde med, lade sig inspirere af og tænke ind i de didaktiske strukturer i fagene. Udsagnene kan medføre, at man får øje på områder, hvor der kan skabes et stærkere sprogligt læringsmiljø. Laver man ændringer, er det interessant at holde øje med, hvordan eventuelle ændringer kommer eleverne til gavn.
Find værktøjet her.